Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 64-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 8 22/05/2019
2 Số 47-CV/UBKT Về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng năm 2019 56 20/05/2019
3 Tài liệu gửi kèm theo Công văn số 47-CV/UBKT, ngày 20/5/2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh 55 20/05/2019
4 Số 373-CV/ĐUK Về việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, Kế hoạch số 203-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 61 17/05/2019
5 Số 63-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu và sinh hoạt chuyên đề 82 13/05/2019
6 Số 224-BC/ĐUK Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị " về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (đợt 19/5/2018 - 19/5/2019) 44 10/05/2019
7 Phát động thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đợt 19/5/2019 - 19/5/2020) 31 10/05/2019
8 Số 63-CV/BTG Về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 09/05/2019
9 Số 77-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2019 83 09/05/2019
10 Số 76-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2019 78 08/05/2019
11 Số 372-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 75 06/05/2019
12 Số 370-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 22/3/2019; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 44 03/05/2019
13 Số 62-CV/BTG Về việc gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi 108 02/05/2019
14 Số 03-QĐ/ĐUK Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý 103 26/04/2019
15 Số 2454-QĐ/ĐUK Quyết định về việc phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ 125 26/04/2019
118 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này