Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 304-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị 42 06/12/2018
2 Số 16-CV/VP Về việc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, nộp đảng phí quý IV/2018 70 03/12/2018
3 Số 235-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 12 năm 2018 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 45 30/11/2018
4 Số 48-CV/ĐTN Về việc huy động đoàn viên tham gia và hỗ trợ phục vụ Chương trình truyền hình trực tiếp Cặp lá yêu thương tại tỉnh Lai Châu năm 2018 26 28/11/2018
5 Số 62-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2018 - 2023 43 23/11/2018
6 Số 61-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 12 năm 2018 63 22/11/2018
7 Số 47-CV/ĐTN Về việc tổng kết và công tác thi đua, khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 23 21/11/2018
8 Số 296-CV/ĐUK Về việc mời dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng 23 19/11/2018
9 Số 52-KH/ĐUK Kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 160 19/11/2018
10 Tài liệu kèm theo Kế hoạch Số 52-KH/ĐUK, ngày 19/11/2018 200 19/11/2018
11 Số 51-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2018 4 13/11/2018
12 Số 50-CV/BTG Về việc phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới" 11 12/11/2018
13 Số 48-CV/BTG Về việc đăng ký mua tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII 4 08/11/2018
14 Số 290-CV/ĐUK Về việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương 20 07/11/2018
15 Số 34-CV/UBKT Về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 23 06/11/2018
96 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này