Ghi ở Hội thi tìm hiểu học tập và làm theo lời Bác.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh đã có sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong toàn Khối. Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, hiệu quả, Đảng bộ Khối  đã làm tốt công tác nhân rộng điển hình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đặc biệt là tổ chức thành công Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác" trong 2 ngày 8-9/8 vừa qua. 

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 296-CV/ĐUK Về việc mời dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng 45 19/11/2018
2 Số 51-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2018 56 13/11/2018
3 Số 50-CV/BTG Về việc phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới" 58 12/11/2018
4 Số 48-CV/BTG Về việc đăng ký mua tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII 82 08/11/2018
5 Số 290-CV/ĐUK Về việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 94 07/11/2018
6 Số 34-CV/UBKT Về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 109 06/11/2018
7 Biểu mẫu kèm theo công văn Số 34-CV/UBKT, ngày 06/11/2018 89 06/11/2018
8 Số 60-HD/BTG Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 61 01/11/2018
9 Số 224-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 51 31/10/2018
10 Số 59-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2018 74 25/10/2018
11 Số 285-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định, Hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 143 24/10/2018
12 Tài liệu gửi kèm Công văn Số 285-CV/ĐUK, ngày 24/10/2018 110 24/10/2018
13 Số 47-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10 năm 2018 83 06/10/2018
14 Số 32-CV/UBKTĐUK Về việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch và chế độ báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 107 05/10/2018
15 Số: 42-CV/ĐTN Về việc huy động đoàn viên tham gia Lễ Khởi công công trình thanh niên cấp Đoàn Khối năm 2018 21 02/10/2018
188 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này