Ghi ở Hội thi tìm hiểu học tập và làm theo lời Bác.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh đã có sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong toàn Khối. Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, hiệu quả, Đảng bộ Khối  đã làm tốt công tác nhân rộng điển hình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đặc biệt là tổ chức thành công Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác" trong 2 ngày 8-9/8 vừa qua. 

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 148-TB/ĐUK Thông báo Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 87 31/08/2017
2 Tài liệu kèm theo Công văn số 178-CV/ĐUK 11 28/08/2017
3 Số 178-CV/ĐUK Về việc mời dự Hội nghị quán triệt các quy định, kết luận của Trung ương; chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) 191 28/08/2017
4 Số 32-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 8 năm 2017 42 28/08/2017
5 Số 33-HD/BTG Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng" 61 28/08/2017
6 Số 34-HD/BTG Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017) 31 28/08/2017
7 Số: 01 - TB/ĐTN Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Lai Châu khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 12 23/08/2017
8 Số 01-CV/BCĐ - BTC Về việc chuẩn bị Đại hội TDTT Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IV năm 2017 31 22/08/2017
9 Số 19-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8 năm 2017 109 17/08/2017
10 Số 174-CV/ĐUK Về việc tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 81 15/08/2017
11 Số 24-TB/UBKT V/v triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ KTGS của Đảng 148 09/08/2017
12 Số 173-CV/ĐUK Về việc tăng cường quản lý, sử dụng tài chính đảng 67 08/08/2017
13 Số 19-CV/UBKT Về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng 125 03/08/2017
14 Số 146-TB/ĐUK Thông báo Chương trình làm việc tháng 8 năm 2017 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 68 31/07/2017
15 Số 31-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 7 năm 2017 26 28/07/2017
77 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này