Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 296-CV/ĐUK Về việc mời dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng 26 19/11/2018
2 Số 52-KH/ĐUK Kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 214 19/11/2018
3 Tài liệu kèm theo Kế hoạch Số 52-KH/ĐUK, ngày 19/11/2018 279 19/11/2018
4 Số 51-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2018 4 13/11/2018
5 Số 50-CV/BTG Về việc phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới" 26 12/11/2018
6 Số 48-CV/BTG Về việc đăng ký mua tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII 4 08/11/2018
7 Số 290-CV/ĐUK Về việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương 28 07/11/2018
8 Số 34-CV/UBKT Về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 29 06/11/2018
9 Biểu mẫu gửi kèm Công văn Số 34-CV/UBKT, ngày 06/11/2018 33 06/11/2018
10 Số 60-HD/BTG Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 5 01/11/2018
11 Số 224-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 61 31/10/2018
12 Số 50-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 11 31/10/2018
13 Số 59-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2018 83 25/10/2018
14 Số 285-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định, Hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 174 24/10/2018
15 Tài liệu gửi kèm Công văn Số 285-CV/ĐUK, ngày 24/10/2018 134 24/10/2018
135 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này