Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 239 - CV/ĐU, ngày 12 tháng 11 năm 2012 V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy lần thứ 12 10 16/11/2012
2 Số 240 - CV/ĐU V/v tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không “ (12/1972 - 12/2012) 23 14/11/2012
3 137/CĐVC V/v đăng ký và gửi hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2012 9 14/11/2012
4 Số 06/HD - CĐVC Hướng dẫn thực hiện Công tác Thi đua, khen thưởng của Công đoàn viên chức tỉnh 2012 37 14/11/2012
5 134/CĐVC V/v tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2012 16 14/11/2012
6 Biểu mẫu kèm theo CV số 110/CĐVC, ngày 8/11/2012 18 14/11/2012
7 Biểu mẫu kèm theo CV số 110/CĐVC, ngày 8/11/2012 12 14/11/2012
8 Số 40 - HD/CĐVC Hướng dẫn xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 6 14/11/2012
9 Số: 76 /ĐDCĐT ''V/v tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012" 6 13/11/2012
10 Số 228 - CV/ĐU V/v thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 và những năm tiếp theo 158 12/11/2012
11 Công văn 69/ĐDCĐT ngày 6/11/2012 ''V/v nộp đoàn phí 6 tháng cuối năm và ủng hộ xây dựng nhà bán trú dân nuôi" 30 12/11/2012
12 609/HD-BTĐKT HƯỚNG DẪN Các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 16 01/11/2012
13 Số 60 /ĐDCĐT ‘‘V/v tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn sau Đại hội năm 2012’’ 11 01/11/2012
14 Số 152 - TB/ĐU THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012 của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ 7 01/11/2012
15 Số 101 – QĐ/TW Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp 12 01/11/2012
134 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này