Ghi ở Hội thi tìm hiểu học tập và làm theo lời Bác.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh đã có sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong toàn Khối. Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, hiệu quả, Đảng bộ Khối  đã làm tốt công tác nhân rộng điển hình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đặc biệt là tổ chức thành công Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác" trong 2 ngày 8-9/8 vừa qua. 

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 176 - CV/ĐU V/v đôn đốc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” 14 14/09/2012
2 Số 06 - HD/UBKTTW HƯỚNG DẪN thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng 15 13/09/2012
3 Số 68-QĐ/TW QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế giám sát trong Đảng 13 13/09/2012
4 Số 05 - HD/UBKTTW HƯỚNG DẪN thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên 17 13/09/2012
5 Số 158 - QĐ/TW QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng 886 13/09/2012
6 Số 55 - QĐ/TW QUY ĐỊNH về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên 27 13/09/2012
7 Số 52 - KH/UBKTTW KẾ HOẠCH Thực hiện Thông báo kết luận số 68-TB/TW, ngày 30-12-2011 của Bộ Chính trị sơ kết trên 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 57 13/09/2012
8 Tài liệu đính kèm Thông tri số 02 /ĐDCĐT ngày 11/9/2012 8 11/09/2012
9 Số 28 - KH/ĐU KẾ HOẠCH Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, thông báo kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 287 06/09/2012
10 Công văn Số 15 /ĐDCĐT ngày 31/8/2012 "V/v huy động ĐVTN tham gia các hoạt động Tháng cao điểm An toàn giao thông quốc gia, tháng 9 năm 2012" 5 04/09/2012
11 Số 157 - CV/ĐU V/v tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở 14 31/08/2012
12 Số: 14 /ĐDCĐT ''Tham gia chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012-2017'' 11 29/08/2012
13 Số 30 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Tiêu chuẩn, quy trình công nhận cảm tình Đảng 7274 29/08/2012
14 Số 172 - CV/ĐU Về việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) 13 29/08/2012
15 Số 29 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Nội dung tuyên truyền tháng 9/2012 14 28/08/2012
104 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này