Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 32-CV/ĐTN V/v trích nộp đoàn phí 6 tháng đầu năm 2018; phát động thực hiện công trình thanh niên cấp Đoàn Khối năm 2018 25 20/06/2018
2 Số 31-CV/ĐTN V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối lần thứ 5 khóa VIII (mở rộng); sơ kết công tác đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 43 14/06/2018
3 Tài liệu kèm theo Công văn số 31/ĐTN ngày 14/6/2018 43 14/06/2018
4 Số 39-CV/BTG V/v mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2018 94 11/06/2018
5 Số 38-CV/BTG V/v đăng ký mua tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII 101 08/06/2018
6 Số 249-CV/ĐUK V/v quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị 180 08/06/2018
7 Số 30-CV/ĐTN V/v báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2018; kết quả triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp 22 07/06/2018
8 Số 2004-QĐ/ĐUK Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 58 06/06/2018
9 Số 02-QĐi/ĐUK Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 42 06/06/2018
10 Số 01-QĐi/ĐUK Quy định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 9 01/06/2018
11 Số 14-CV/VP V/v báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, nộp đảng phí quý II/2018 144 01/06/2018
12 Số 49-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2018 134 01/06/2018
13 Số 187-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 6 năm 2018 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 64 31/05/2018
14 Sô 06-KH/ĐTN Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 14 30/05/2018
15 Số 37-CV/BTG V/v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 67 29/05/2018
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này