Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 179-CV/ĐUK Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 7 15/09/2017
2 Số 20-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2017 3 12/09/2017
3 Số 21-CV/UBKT Về việc thực hiện chương trình kiểm tra, kế hoạch và chế độ báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2017 53 07/09/2017
4 Số 11-CV/VP Về việc báo cáo công tác xây dựng Đảng 9 tháng, nộp đảng phí quý III năm 2017 80 05/09/2017
5 Số 148-TB/ĐUK Thông báo Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 82 31/08/2017
6 Tài liệu kèm theo Công văn số 178-CV/ĐUK 6 28/08/2017
7 Số 178-CV/ĐUK Về việc mời dự Hội nghị quán triệt các quy định, kết luận của Trung ương; chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) 160 28/08/2017
8 Số 32-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 8 năm 2017 40 28/08/2017
9 Số 33-HD/BTG Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng" 55 28/08/2017
10 Số 34-HD/BTG Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017) 27 28/08/2017
11 Số: 01 - TB/ĐTN Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Lai Châu khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 11 23/08/2017
12 Số 01-CV/BCĐ - BTC Về việc chuẩn bị Đại hội TDTT Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IV năm 2017 29 22/08/2017
13 Số 19-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8 năm 2017 108 17/08/2017
14 Số 174-CV/ĐUK Về việc tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 80 15/08/2017
15 Số 24-TB/UBKT V/v triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ KTGS của Đảng 128 09/08/2017
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này