Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số: 97 /HD-CĐVC HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012 10 19/09/2012
2 Số: 96 /CĐVC V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, năm 2012 20 19/09/2012
3 Số 10 - CV/BTG V/v điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2012 - 2015 13 19/09/2012
4 Mẫu Báo cáo Đề cương gợi ý viết báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 (Dành cho đảng bộ) 1468 19/09/2012
5 Mẫu Báo cáo Đề cương gợi ý viết báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 (Dành cho chi bộ) 121 19/09/2012
6 Mẫu số 01 Mẫu Kế hoạch Kiểm tra, giám sát (của đảng bộ) 13 19/09/2012
7 Số 176 - CV/ĐU V/v đôn đốc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” 14 14/09/2012
8 Số 06 - HD/UBKTTW HƯỚNG DẪN thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng 15 13/09/2012
9 Số 68-QĐ/TW QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế giám sát trong Đảng 13 13/09/2012
10 Số 05 - HD/UBKTTW HƯỚNG DẪN thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên 17 13/09/2012
11 Số 158 - QĐ/TW QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng 887 13/09/2012
12 Số 55 - QĐ/TW QUY ĐỊNH về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên 27 13/09/2012
13 Số 52 - KH/UBKTTW KẾ HOẠCH Thực hiện Thông báo kết luận số 68-TB/TW, ngày 30-12-2011 của Bộ Chính trị sơ kết trên 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 58 13/09/2012
14 Tài liệu đính kèm Thông tri số 02 /ĐDCĐT ngày 11/9/2012 8 11/09/2012
15 Số 28 - KH/ĐU KẾ HOẠCH Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, thông báo kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 289 06/09/2012
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này