Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 166 - CV/ĐU V/v triển khai tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" tỉnh Lai Châu 20 15/08/2012
2 Số 165 - CV/ĐU V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong 15 14/08/2012
3 Số 133 - TB/ĐU THÔNG BÁO Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp thứ 26 tháng 8 năm 2012 7 14/08/2012
4 Số 163 - CV/ĐU V/v sao gửi Hướng dẫn thực hiện chất vấn của cấp uỷ viên tại kỳ họp của Ban Chấp hành đảng bộ các cấp 18 13/08/2012
5 Số 85/TB – CĐVC THÔNG BÁO Nội dung tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng lần thứ 5/2012 15 08/08/2012
6 Số 01 - KH/BTG KẾ HOẠCH Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 17 08/08/2012
7 Số 07/ĐDCĐT V/v huy động ĐVTN tham gia hưởng ứng chiến dịch ''Những giọt máu hồng'' hè 2012 15 08/08/2012
8 Số 82/QĐ – CĐVC QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng lần thứ 5/2012 19 08/08/2012
9 Chương trình Hội thi văn nghệ quần chúng lần thứ 5/2012 10 08/08/2012
10 Số 28 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Tổ chức tuyên truyền việc Quốc hội Việt Nam Thông qua Luật Biển Việt Nam tại kỳ họp thứ ba (khóa XIII) và những diễn biến mới của tình hình Biển Đông 13 07/08/2012
11 DỰ THẢO BÁO CÁO kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II; nhiệm vụ hoạt động chủ yếu đến hết nhiệm kỳ. 41 07/08/2012
12 Số 131 - TB/ĐU THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa II năm 2012 5 06/08/2012
13 Số 27 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 13 03/08/2012
14 73/BC – CĐVC BÁO CÁO Sơ kết phong trào CC, VCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ hoạt động công đoàn 6 tháng cuối năm 2012 13 03/08/2012
15 Số 161- CV/ĐU V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công 13 03/08/2012
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này