Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 08-QC/ĐUK Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lai Châu khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 5 12/04/2017
2 Tài liệu chuyên đề 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM 237 11/04/2017
3 Số 135-CV/ĐUK Về việc phân bổ số lượng đại biểu dự Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 147 07/04/2017
4 Số 25-KL/ĐUK Kết luận của BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại hội nghị lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015-2020 65 07/04/2017
5 Số 134-CV/ĐUK Về việc Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU 619 04/04/2017
6 Số 08-HD/ĐUK Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 184 04/04/2017
7 Số 24-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 3 năm 2017 26 03/04/2017
8 Số 41-KH/ĐTN Kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ năm 2017 18 03/04/2017
9 Số 124-TB/ĐUK Thông báo Chương trình làm việc tháng 4 năm 2017 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 77 31/03/2017
10 Số 09-CV/BTG Về việc đăng ký mua tài liệu 103 28/03/2017
11 Số 34-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 307 28/03/2017
12 Số 24-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2017 99 24/03/2017
13 Số 32-KH/ĐUK Kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; công tác tuyên truyền biển, đảo; công tác thông tin đối ngoại năm 2017 121 15/03/2017
14 Số 33-KH/ĐUK Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 128 15/03/2017
15 Số 47-HD/ĐTN Hướng dẫn Tổ chức bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới " Lớp đoàn viên 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" 33 13/03/2017
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này