Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 200-CV/ĐUK Về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 68 07/12/2017
2 Số 196-CV/ĐUK Về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng TCCS đảng, đảng viên; công tác khen thưởng năm 2017 31 24/11/2017
3 Tài liệu gửi kèm Công văn Số 196-CV/ĐUK, ngày 24/11/2017 21 24/11/2017
4 Số 193-CV/ĐUK Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 29/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 24 10/11/2017
5 Số 194-CV/ĐUK V/v quán triệt thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương 9 10/11/2017
6 Số 190-CV/ĐUK Về việc đăng ký học Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018 10 26/10/2017
7 Số 188-CV/ĐUK Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 13 20/10/2017
8 Số 187-CV/ĐUK Về việc báo cáo thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng của UBKT Tỉnh ủy 8 16/10/2017
9 Tài liệu gửi kèm Công văn Số 187-CV/ĐUK, ngày 16/10/2017 9 16/10/2017
10 Số 186-CV/ĐUK Về việc phân bổ số lượng đại biểu dự Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2017 3 13/10/2017
11 Số 184-CV/ĐUK Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW 16 03/10/2017
12 Số 183-CV/ĐUK Về việc xét khen thưởng đảng viên không theo định kỳ 6 27/09/2017
13 Số 179-CV/ĐUK Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 23 15/09/2017
14 Số 20-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2017 6 12/09/2017
15 Số 21-CV/UBKT Về việc thực hiện chương trình kiểm tra, kế hoạch và chế độ báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2017 69 07/09/2017
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này