Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 29-KH/ĐUK Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 170 20/02/2017
2 Số 08-CV/VP V/v báo cáo số liệu chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra của UBKT TW 175 16/02/2017
3 Số 14-CV/UBKT Về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng 135 14/02/2017
4 Số 124-CV/ĐUK Về việc xây dựng quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 211 14/02/2017
5 Số 35-KH/ĐTN Thực hiện Nghị quyết số 05, 06 của BCH Trung ương và Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị khá XII 49 13/02/2017
6 Số 34-KH/ĐTN Thực hiện Nghị quyết số 04 khóa XII của BCH Trung ương Đảng 59 11/02/2017
7 Số 33-KH/ĐTN Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2017 27 10/02/2017
8 Số 123-CV/ĐUK Về việc kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 142 09/02/2017
9 Số 13-CV/UBKT Về việc đăng ký mua tài liệu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát 61 08/02/2017
10 Số 22-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế 67 08/02/2017
11 Số 121-CV/ĐUK Về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 176 06/02/2017
12 Số 14-CTr/ĐTN Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017 37 02/02/2017
13 Số 121-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 02 năm 2017 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 84 02/02/2017
14 Số 01-QĐ/ĐUK Quy định xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo 236 24/01/2017
15 20-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 89 23/01/2017
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này