Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 03 - NQ/ĐU Về nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện cải cách hành chính (giai đoạn 2011 - 2015) 58 28/09/2011
2 Số 17 /ĐCDĐT ngày 25/9/2012 Công văn - Đoàn Dân chính 14 26/09/2011
3 01 - NQ/ĐU Ban hành Chương trình hành động “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng” 19 24/01/2011
4 02 - NQ/ĐU Về nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên 3170 15/01/2011
5 Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015 16
6 Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015 30
7 Số: 04-HD/BTG Hướng dẫn Nội dung tuyên truyền tháng 9/2015 6
8 Số 1894-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với ĐU Khối các cơ quan tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng 9
9 Số 1894-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng 50
10 Số 35-TB/ĐUK Thông báo triệu tập Hội nghị báo cáo viên 10
11 Tài liệu tuyên truyền Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 19
12 Số 02-CV/UBKT V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 33
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này