Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 112 - TB/ĐU THÔNG BÁO Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp thứ 22 tháng 05 năm 2012 42 29/05/2012
2 45 - HD/BTGTW Đính kèm Công văn số 118 – CV/ĐU 14 28/05/2012
3 118 - CV/ĐU Tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 18 28/05/2012
4 22 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Nội dung tuyên truyền tháng 6/2012 11 28/05/2012
5 25 - KH/ĐU KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2011 - 2015" 55 28/05/2012
6 117 - CV/ĐU "V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng " 13 25/05/2012
7 08 - CV/VP V/v báo cáo công tác xây dựng Đảng và nộp đảng phí quý II/2012 7 18/05/2012
8 19 - HD/ĐU Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2012 10 17/05/2012
9 20 - HD/ĐU Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Cam pu chia và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào năm 2012 27 17/05/2012
10 21 - HD/ĐU Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại năm 2012 13 17/05/2012
11 07 - CTHĐ/ĐU Chương trình hành động Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2011 - 2015" 93 17/05/2012
12 115 - CV/ĐU Về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện đề án 533 của Tỉnh uỷ và nghiệp vụ công tác đảng viên 126 15/05/2012
13 Mẫu biểu Mẫu đăng ký thực hiện đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2011 - 2015"; Chương trình hành động thực hiện Đề án số 07 - CTHĐ/ĐU, ngày 27/02/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh. (Kèm theo công văn Số 115 – CV/ĐU) 57 15/05/2012
14 Mẫu biểu Mẫu DS quần chúng ưu tú đề nghị học bồi dưỡng kết nạp đảng quý II/2012 16 15/05/2012
15 40/HD-CĐVC Hướng dẫn xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” 18 08/05/2012
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này