Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 165 - CV/ĐU V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong 14 14/08/2012
2 Số 133 - TB/ĐU THÔNG BÁO Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp thứ 26 tháng 8 năm 2012 6 14/08/2012
3 Số 163 - CV/ĐU V/v sao gửi Hướng dẫn thực hiện chất vấn của cấp uỷ viên tại kỳ họp của Ban Chấp hành đảng bộ các cấp 16 13/08/2012
4 Số 85/TB – CĐVC THÔNG BÁO Nội dung tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng lần thứ 5/2012 14 08/08/2012
5 Số 01 - KH/BTG KẾ HOẠCH Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 16 08/08/2012
6 Số 07/ĐDCĐT V/v huy động ĐVTN tham gia hưởng ứng chiến dịch ''Những giọt máu hồng'' hè 2012 14 08/08/2012
7 Số 82/QĐ – CĐVC QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng lần thứ 5/2012 18 08/08/2012
8 Chương trình Hội thi văn nghệ quần chúng lần thứ 5/2012 9 08/08/2012
9 Số 28 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Tổ chức tuyên truyền việc Quốc hội Việt Nam Thông qua Luật Biển Việt Nam tại kỳ họp thứ ba (khóa XIII) và những diễn biến mới của tình hình Biển Đông 10 07/08/2012
10 DỰ THẢO BÁO CÁO kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II; nhiệm vụ hoạt động chủ yếu đến hết nhiệm kỳ. 40 07/08/2012
11 Số 131 - TB/ĐU THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa II năm 2012 4 06/08/2012
12 Số 27 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 12 03/08/2012
13 73/BC – CĐVC BÁO CÁO Sơ kết phong trào CC, VCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ hoạt động công đoàn 6 tháng cuối năm 2012 12 03/08/2012
14 Số 161- CV/ĐU V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công 12 03/08/2012
15 Số 160 - CV/ĐU V/v triển khai tổ chức thực hiện cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2012 - 2015 14 02/08/2012
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.876.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này