Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Tài liệu gửi kèm Công văn số 29-CV/UBKT ngày 21/5/2018 180 21/05/2018
2 Số 27-CV/ĐTN V/v huy động đoàn viên tham gia Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2018) 23 21/05/2018
3 Số 26-CV/ĐTN Về việc tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2017- 2018 31 15/05/2018
4 Số 35- CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5 năm 2018 84 15/05/2018
5 Mẫu biểu kèm theo Công văn số 28/UBKT ngày 10/5/2018 của UBKT Đảng ủy Khối 72 10/05/2018
6 Phát động thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/5/2018-19/5/2019) 65 10/05/2018
7 Số 162-BC/ĐUK Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đợt 19/5/2017- 19/5/2018) 117 10/05/2018
8 Số 163-BC/ĐUK Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 56 10/05/2018
9 Số 28-CV/UBKTĐUK Về việc lập hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" 90 10/05/2018
10 Số 03-HD/ĐTN Hướng dẫn bàn giao học sinh, sinh viên về sinh hoạt hè nơi cư trú 7 10/05/2018
11 Số 242-CV/ĐUK Về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI 193 09/05/2018
12 Số 241-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 72 07/05/2018
13 Số 01-QĐi/UBKTĐUK Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 36 06/05/2018
14 Số 48-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 72 02/05/2018
15 Số 47-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2018 96 27/04/2018
173 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này