Ghi ở Hội thi tìm hiểu học tập và làm theo lời Bác.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh đã có sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong toàn Khối. Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, hiệu quả, Đảng bộ Khối  đã làm tốt công tác nhân rộng điển hình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đặc biệt là tổ chức thành công Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác" trong 2 ngày 8-9/8 vừa qua. 

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 200-CV/ĐUK Về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 53 07/12/2017
2 Số 196-CV/ĐUK Về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng TCCS đảng, đảng viên; công tác khen thưởng năm 2017 15 24/11/2017
3 Tài liệu gửi kèm Công văn Số 196-CV/ĐUK, ngày 24/11/2017 14 24/11/2017
4 Số 194-CV/ĐUK Về việc quán triệt thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 11/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương 12 11/11/2017
5 Số 193-CV/ĐUK Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 29/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 16 10/11/2017
6 Số 190-CV/ĐUK Về việc đăng ký học Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018 5 26/10/2017
7 Số 188-CV/ĐUK Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 8 20/10/2017
8 Số 187-CV/ĐUK Về việc báo cáo thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng của UBKT Tỉnh ủy 5 16/10/2017
9 Tài liệu gửi kèm Công văn Số 187-CV/ĐUK, ngày 16/10/2017 6 16/10/2017
10 Số 186-CV/ĐUK Về việc phân bổ số lượng đại biểu dự Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2017 1 13/10/2017
11 Số 184-CV/ĐUK Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW 11 03/10/2017
12 Số 183-CV/ĐUK Về việc xét khen thưởng đảng viên không theo định kỳ 4 27/09/2017
13 Số 179-CV/ĐUK Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 13 15/09/2017
14 Số 20-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2017 5 12/09/2017
15 Số 21-CV/UBKT Về việc thực hiện chương trình kiểm tra, kế hoạch và chế độ báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2017 62 07/09/2017
106 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này