Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 428-CV/ĐUK Về việc đăng ký mua sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ 27 12/11/2019
2 Số 56-CV/UBKT Về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 50 11/11/2019
3 Biểu kèm theo Công văn số 56-CV/UBKT, ngày 11/11/2019 của UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh 60 11/11/2019
4 Số 83-CV/BTG Về việc dự, cổ vũ Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 44 08/11/2019
5 Số 427-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện các Hướng dẫn, Kết luận của Trung ương 138 05/11/2019
6 Số 04-QĐ/ĐUK Quy định Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân 47 01/11/2019
7 Số 81-CV/BTG Về việc đặt mua Tạp chí Tuyên giáo năm 2019 37 31/10/2019
8 Số 299-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 11 năm 2019 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 31 31/10/2019
9 Số 87-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2019 71 23/10/2019
10 Số 423-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X 77 23/10/2019
11 Số: 75-CV/ĐTN Về việc triển khai thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 2022 84 22/10/2019
12 Số 80-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2019 45 22/10/2019
13 Số 05-KH/BTG Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 86 18/10/2019
14 Số 420-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị 97 15/10/2019
15 Số 417-CV/ĐUK Về việc sơ kết thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư và Kế hoạch của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW 106 14/10/2019
105 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này