Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 50-CV/BTG Về việc phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới" 169 12/11/2018
2 Số 48-CV/BTG Về việc đăng ký mua tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII 11 08/11/2018
3 Số 290-CV/ĐUK Về việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương 40 07/11/2018
4 Số 34-CV/UBKT Về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 40 06/11/2018
5 Biểu mẫu gửi kèm Công văn Số 34-CV/UBKT, ngày 06/11/2018 40 06/11/2018
6 Số 60-HD/BTG Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 10 01/11/2018
7 Số 224-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 63 31/10/2018
8 Số 50-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 19 31/10/2018
9 Số 59-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2018 94 25/10/2018
10 Số 285-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định, Hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 238 24/10/2018
11 Tài liệu gửi kèm Công văn Số 285-CV/ĐUK, ngày 24/10/2018 172 24/10/2018
12 Số 47-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10 năm 2018 84 06/10/2018
13 Số 32-CV/UBKTĐUK Về việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch và chế độ báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 127 05/10/2018
14 Số: 42-CV/ĐTN Về việc huy động đoàn viên tham gia Lễ Khởi công công trình thanh niên cấp Đoàn Khối năm 2018 22 02/10/2018
15 Số 46-CV/BTG Về việc khai thác, tuyên truyền nội dung giao lưu điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 111 01/10/2018
71 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này