Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 10-HD/ĐUK Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/5/2018 - 19/5/2019) 104 28/03/2019
2 Số 61-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X " về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" 499 25/03/2019
3 Số 69-HD/BTG Nội dung tuyên truyền tháng 4 năm 2019 78 25/03/2019
4 Số 354-CV/ĐUK Về việc tham gia Giải bóng đá Đảng ủy Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh năm 2019 84 21/03/2019
5 Số 68-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền về công tác người cao tuổi năm 2019 48 21/03/2019
6 Số 352-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị 117 19/03/2019
7 Số 58-CV/BTG Về việc báo cáo nhanh kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 101 15/03/2019
8 Số 51-CV/BTC Về việc đôn đốc thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 182 12/03/2019
9 Số 57-CV/BTG Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2019 79 08/03/2019
10 Số 348-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 187-KH/TU, ngày 26/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 148 08/03/2019
11 Số 67-HD/BTG Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận, thông báo của Trung ương 155 07/03/2019
12 Số 18-CV/VP Về việc báo cáo công tác xây dựng Đảng, nộp đảng phí quý I năm 2019 104 06/03/2019
13 Số 60-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng 40 01/03/2019
14 Số 59-KH/ĐUK Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2018. 84 28/02/2019
15 Số 244-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 03 năm 2019 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 61 28/02/2019
90 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này