Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 180 - CV/ĐU V/v tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản kiểm tra, giám sát của Đảng 129 02/10/2012
2 Chương trình Hội nghị CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản kiểm tra, giám sát của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. 78 02/10/2012
3 Số 31 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Nội dung tuyên truyền tháng 10/2012 15 02/10/2012
4 Số: 04 CT/ĐDCĐT Chương trình - Đoàn Dân chính 15 26/09/2012
5 Mẫu số 01 Mẫu Kế hoạch Kiểm tra, giám sát (của chi bộ) 2128 19/09/2012
6 Số: 97 /HD-CĐVC HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012 10 19/09/2012
7 Số: 96 /CĐVC V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, năm 2012 26 19/09/2012
8 Số 10 - CV/BTG V/v điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2012 - 2015 13 19/09/2012
9 Mẫu Báo cáo Đề cương gợi ý viết báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 (Dành cho đảng bộ) 1764 19/09/2012
10 Mẫu Báo cáo Đề cương gợi ý viết báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 (Dành cho chi bộ) 138 19/09/2012
11 Mẫu số 01 Mẫu Kế hoạch Kiểm tra, giám sát (của đảng bộ) 14 19/09/2012
12 Số 176 - CV/ĐU V/v đôn đốc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” 16 14/09/2012
13 Số 06 - HD/UBKTTW HƯỚNG DẪN thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng 15 13/09/2012
14 Số 68-QĐ/TW QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế giám sát trong Đảng 13 13/09/2012
15 Số 05 - HD/UBKTTW HƯỚNG DẪN thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên 17 13/09/2012
104 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này