Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 158 - QĐ/TW QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng 919 13/09/2012
2 Số 55 - QĐ/TW QUY ĐỊNH về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên 29 13/09/2012
3 Số 52 - KH/UBKTTW KẾ HOẠCH Thực hiện Thông báo kết luận số 68-TB/TW, ngày 30-12-2011 của Bộ Chính trị sơ kết trên 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 95 13/09/2012
4 Tài liệu đính kèm Thông tri số 02 /ĐDCĐT ngày 11/9/2012 9 11/09/2012
5 Số 28 - KH/ĐU KẾ HOẠCH Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, thông báo kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 331 06/09/2012
6 Công văn Số 15 /ĐDCĐT ngày 31/8/2012 "V/v huy động ĐVTN tham gia các hoạt động Tháng cao điểm An toàn giao thông quốc gia, tháng 9 năm 2012" 11 04/09/2012
7 Số 157 - CV/ĐU V/v tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở 15 31/08/2012
8 Số: 14 /ĐDCĐT ''Tham gia chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012-2017'' 11 29/08/2012
9 Số 30 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Tiêu chuẩn, quy trình công nhận cảm tình Đảng 8854 29/08/2012
10 Số 172 - CV/ĐU Về việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) 15 29/08/2012
11 Số 29 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Nội dung tuyên truyền tháng 9/2012 16 28/08/2012
12 Tài liệu phục vụ tuyên truyền Tác phẩm Đường Cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 24 28/08/2012
13 Số 135 - TB/ĐU THÔNG BÁO Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp thứ 27 tháng 8 năm 2012 16 27/08/2012
14 Số: 12 /ĐDCĐT ''V/v đăng ký công trình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo toàn quốc lần thứ V năm 2012” 11 27/08/2012
15 Số: 13 /ĐDCĐT ''V/v treo băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017” 28 27/08/2012
93 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này