Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số: 08 /ĐDCĐT ''V/v khen thưởng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012'' 50 21/08/2012
2 Số 17 - CV/VP V/v báo cáo công tác xây dựng Đảng và nộp đảng phí quý III/2012 13 20/08/2012
3 Số 168 - CV/ĐU Triệu tập dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 8 năm 2012 45 20/08/2012
4 Số 164 - CV/ĐU Về việc Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ 1243 15/08/2012
5 Số 166 - CV/ĐU V/v triển khai tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" tỉnh Lai Châu 24 15/08/2012
6 Số 165 - CV/ĐU V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong 17 14/08/2012
7 Số 133 - TB/ĐU THÔNG BÁO Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp thứ 26 tháng 8 năm 2012 8 14/08/2012
8 Số 163 - CV/ĐU V/v sao gửi Hướng dẫn thực hiện chất vấn của cấp uỷ viên tại kỳ họp của Ban Chấp hành đảng bộ các cấp 24 13/08/2012
9 Số 85/TB – CĐVC THÔNG BÁO Nội dung tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng lần thứ 5/2012 20 08/08/2012
10 Số 01 - KH/BTG KẾ HOẠCH Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 17 08/08/2012
11 Số 07/ĐDCĐT V/v huy động ĐVTN tham gia hưởng ứng chiến dịch ''Những giọt máu hồng'' hè 2012 19 08/08/2012
12 Số 82/QĐ – CĐVC QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng lần thứ 5/2012 24 08/08/2012
13 Chương trình Hội thi văn nghệ quần chúng lần thứ 5/2012 11 08/08/2012
14 Số 28 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Tổ chức tuyên truyền việc Quốc hội Việt Nam Thông qua Luật Biển Việt Nam tại kỳ họp thứ ba (khóa XIII) và những diễn biến mới của tình hình Biển Đông 14 07/08/2012
15 DỰ THẢO BÁO CÁO kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II; nhiệm vụ hoạt động chủ yếu đến hết nhiệm kỳ. 46 07/08/2012
87 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này