Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Biểu mẫu Biểu mẫu đính kèm Công văn 156 – CV/ĐU, ngày 19/7/2012. 19 23/07/2012
2 Công văn 02/ĐDCĐT ngày 12/7/2012 ''V/v Tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012)” 11 16/07/2012
3 Số 26 - QĐ/UBKT QUYẾT ĐỊNH Bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" 458 12/07/2012
4 Số 149 - CV/ĐU V/v tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên 35 09/07/2012
5 Công văn 01 /ĐDCĐT ngày 09/7/2012 “V/v huy động lực lượng tham dự Lễ tuyên dương cựu TNXP giúp làm kinh tế giỏi tỉnh Lai Châu năm 2012” 26 09/07/2012
6 Số 91- BC/ĐU BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 30 09/07/2012
7 Số 1302 - QĐ/ĐU QUYẾT ĐỊNH Bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" 147 09/07/2012
8 Số 124 - TB/ĐU THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2012 của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ 8 05/07/2012
9 Số 07 - CV/BTG V/v điều tra xã hội học về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp 11 05/07/2012
10 Số 08 - CV/BTG V/v đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở báo cáo kết quả triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) 18 05/07/2012
11 Mẫu biểu Mẫu Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra xã hội học về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp. 16 28/06/2012
12 Số 147 - CV/ĐU Về công tác tuyên truyền (Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2012) và tuyên truyền Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012) 51 27/06/2012
13 Số 121 - TB/ĐU THÔNG BÁO Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp thứ 24 tháng 06 năm 2012 60 26/06/2012
14 Số 23 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế 70 25/06/2012
15 Số 24 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Nội dung tuyên truyền tháng 7/2012 11 25/06/2012
100 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này