Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 45 - HD/BTGTW Đính kèm Công văn số 118 – CV/ĐU 15 28/05/2012
2 118 - CV/ĐU Tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 26 28/05/2012
3 22 - HD/ĐU HƯỚNG DẪN Nội dung tuyên truyền tháng 6/2012 14 28/05/2012
4 25 - KH/ĐU KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2011 - 2015" 61 28/05/2012
5 117 - CV/ĐU "V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng " 19 25/05/2012
6 08 - CV/VP V/v báo cáo công tác xây dựng Đảng và nộp đảng phí quý II/2012 10 18/05/2012
7 19 - HD/ĐU Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2012 12 17/05/2012
8 20 - HD/ĐU Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Cam pu chia và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào năm 2012 35 17/05/2012
9 21 - HD/ĐU Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại năm 2012 20 17/05/2012
10 07 - CTHĐ/ĐU Chương trình hành động Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2011 - 2015" 122 17/05/2012
11 115 - CV/ĐU Về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện đề án 533 của Tỉnh uỷ và nghiệp vụ công tác đảng viên 129 15/05/2012
12 Mẫu biểu Mẫu đăng ký thực hiện đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2011 - 2015"; Chương trình hành động thực hiện Đề án số 07 - CTHĐ/ĐU, ngày 27/02/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh. (Kèm theo công văn Số 115 – CV/ĐU) 64 15/05/2012
13 Mẫu biểu Mẫu DS quần chúng ưu tú đề nghị học bồi dưỡng kết nạp đảng quý II/2012 19 15/05/2012
14 40/HD-CĐVC Hướng dẫn xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” 24 08/05/2012
15 37/CĐVC V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2012 61 08/05/2012
80 Người đang Online
CỔNG TTĐT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Bà Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn www.dukccq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này